วันที่ 16 กันยายน 2560 นายวรวิทย์ เจริญวัชระ ตัวแทนนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม.นายศิริชัย ป.ณ.นครพนม ประธานตำรวจชุมชนจังหวัดนครพนม.นายสมเกียรติ สมาชิกสภาเทศบาลเมิองนครพนม เปิดการฝึกอบรมอาสาสมัครตำรวจชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับ วิทยากรจากตำรวจภูธรเมืองนครพนม. วิทยากรฝ่ายตำรวจจราจร ดาบตำรวจประพ้นธ์ สอทาและ ดาบตำรวจคำแหง ป้องคำสิงห์ ผบ.หมู่งานจราจร สภ.เมืองนครพนม
โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 42 คน จาก 25 ชุมชน ได้รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองนครพนม โดยนายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นค่าตัดชุด เครื่องแบบ รองเท้า หมวก ค่าอาหาร ขนม น้ำ กาแฟ และอื่นๆ
ณ.ห้องประชุมทิพย์โฆษัตคุณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม
พืราบข่าว/รายงาน/16/9/60