วันที่ 17 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น.นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิด งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครพนม เข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่ได้รับผลกระทบจากพายุทกซูรี่ทำให้ต้นไม้ใหญ่โค่นล้มขวางถนน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในด้านการใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านไปมา จึงได้ร่วมกันเลื่อนย้ายต้นไม้ออกจากพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย