วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.00 น. นายนิวัต  เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม เข้าร่วม,มหกรรมพลังงานนครพนม 4.0 ณ ลานตะวันเบิกฟ้า วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อ ส่งเสริม “ประชารัฐ”เพิ่มรายได้ ด้วยนวัตกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก