วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การอำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข ณ ห้องประชุมทิพย์โฆษิตคุณชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม