วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธาน
นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU การส่งมอบสินทรัพย์ภายใต้โครงการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอำเภอและร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด “สนามกีฬาแสงสิงแก้ว” ณ.สนามกีฬาโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
####กรมพลมอบสนามกีฬาแสงสิงแก้ว !!!! พิธีลงนาม MOU การมอบสนามกีฬาและเปิดสนามกีฬาแสงสิงแก้ว ( สนามกีฬาอำเภอเมืองนครพนม ) ศุกร์ที่ 24 พ.ย.60 ณ สนามโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย เวลา 15.00 น.ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา ลงนามมอบสนามกีฬาให้เทศบาลเมืองนครพนม โดยนายนิวัต เจียวิริยบุญญา จากนั้น นายนิวัต เจียวิริยบุญญา ลงนามมอบต่อให้นายศิริช้ย ไตรยราช มีนายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ดร.ประพัน ไพรอังกูร เลขานุการกรม เป็นพยาน และบันทึกภาพร่วมกัน ต่อด้วยพิธีเปิดสนามแสงสิงแก้ว นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ นายศิริชัย ไตรยราช ผอ.โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย กล่าวรายงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานเปิดสนาม ดร.วิทยา อินาลา นายกสมาคมศิษย์เก่าปิยะ คณะครูและนักเรียน และศิษย์เก่าปิยะ พร้อม ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน โฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจ เอกชน และสื่อมวลชน ให้เกียรติร่วมงาน