วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมหน้าห้องนายกเทศมนตรี สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน เพื่อนำสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป