เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า การก่อสร้างทางจักรยานที่บริเวณริมน้ำโขง จังหวัดนครพนม