วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. เทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นครพนม และ เจ้าหน้าที่ทหาร จาก มทบ.210 และ กอ.รมน.นพ. ร่วมกันตรวจสอบและจัดระเบียบตลาดสดเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ซึ่งทางผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี