วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น.นางสาวจุติภรณ์ สุวรรณสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 คณะครู ร่วมแจกถุงเท้าให้นักเรียน ตั้งแต่ชั้น อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ณ.โรงเรียนเทศบาล 5