วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานพิธีกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (ทำความสะอาด บริเวณรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัด) ณ.บริเวณรื้อพระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม