วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ นายนิยม สาระวิถี อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนาแก และอดีตสาธาณสุขอำเภอนาแก นายนิยิม สาระวิถี ซึ่งเป็น บิดาของนาย บริรักษ์ สาระวิถี รองปลัดเทศบาลเมืองนครพนม โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน งานพระราชทานเพลิงศพที่วัดอรัญญิกาวาส