วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00น. นายนิวัต เจียวิริบุญญา มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม แจกเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม ที่ชุมชนหนองบึก 1 และ 2 ที่วัดทุ่งประชานารถ