วันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.นายสมชาย วิทย์ดำรง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายดำรงค์ ศิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร พิธีเปิดตลาดประชารัฐ ณ.ลานกันเกรา ริ่มโขงนครพนม