วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม แจกเบี้ยผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำเดือนธันวาคม ที่ชุมชนหนองแสง 1 ชุมชนหนองแสง 2 ชุมชนอัมพร 2