วันที่ 11 ธันวาคม 2560 เวลา 06.30 น.นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวรวิทย์ เจริญวัชระ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพระทีหน้าตลาด อินโดจีน ร่วมกับคณะครูและพนักงานเทศบาล