วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานวันต่อต้านคอร์รับชั่น จังหวัดนครพนม