วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมงานพิธีเปิดกิจกรรม”วันต่อต้านคอร์รัปชัน” จังหวัดนครพนม