วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 17.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เปิดลานออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุบ้านใต้ บริเวณริมโขง หน้าวัดพระอินทร์แปลง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม