วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปี 2560 ณ.โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)