วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.45 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ตรวจเช็คคนงานปูพื้นด้านข้างเทศบาลเมืองนครพนม