วันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม นายวรวิทย์ เจริญวัชระ เลขานุการนายกเทศมนตรี ออกนิเทศ ตรวจเยี่ยมประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส)