วันที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพระราชทาน (ครั้งที่ 2 ) ณ.โรงเรียนเทศบาล 3 (พินิจพิทยานุสรณ์)