วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ.) ประจำปี 2561 ณ.ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม