วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบสวัสดิการเยี่ยมป่วยสมาชิกพลเมืองอาวุโสเทศบาลเมืองนครพนม นางกอง เกี้ยวลำพัน ชุมชนน้อยใต้ จำนวน 2,000 บาท นางเขื่อง พิมเสน ชุมชนสารภาณนิมิตร จำนวน 2,000 บาท นายสายสมร สีหา ชุมชนดอนเมือง 2 จำนวน 2,000 บาท นางสมบูรณ์ อินทรา พร้อมครอบครัวสมัครสมาชิกพลเมืองอาวุโสฯ จำนวน 3,000 บาทและค่าคารวะศพสมาชิกชมรมพลเมืองอาวุโส จำนวน 6,000 บาท นายเฉย มาวงค์ ชุมชนวัดกลาง จำนวน 4,000 บาท สวัสดิการเยี่ยมป่วย น.ส.นงลักษณ์ รื่นเทียน บุตรสาว อสม.สังวาลย์ ศรีพลภา ชุมชนวัดป่าศรีสมพร จำนวน 1,000 บาท