วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมต้อนรับคณะประเมินโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนเทศบาล 1(หนองแสง)