วันที่ 17 ธันวาคม 2560 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ส่งความสุขด้วยปฏิทินปีใหม่ 2561