วันที่ 22 ธ.ค. 2560 เวลา 19.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม เป็นประธานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม ที่ค่ายลูกเสือภูเขาทอง