วันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 11.00 .นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และคณะ ออกตรวจดูแลคุณภาพอาหารกลางวันมาตราฐานถูกสุขอนามัยต่อนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2