วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 13.20 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม ออกแจกปฏิทินมอบความสุขปีใหม่ 2561 ชุมชนศรีเทพทุ่งและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง พบเหตุไฟไหม้โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย