วันที่ 23 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม ประธานพิธีรำบูชาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ณ.วัดพระใหญ่ บ้านน้อยใต้