วันที่ 24 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม ” เปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค อัมพร 2″ ณ.บริเวณหน้าที่ทำการชุมชนอัมพร 2