วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมหารือระหว่างหน่วยงาน ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม\