วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านจราจร ช่วงคริสต์มาส และวันขึ้นปีใหม่ 2561