วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30น. สวัสดีปีใหม่ 2018 นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา ที่สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม