วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม พร้อมคณะ การประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองนครพนม