วันที่ 28 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม และท่านรองวิทยา ประเสริฐเจริญสุข เป็นประธานงานกีฬาสีประจำปี โรงเรียนชุมชนเทศบาล ๓ ( พินิจพิทยานุสรณ์ )