วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา10.00น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรี นายวิทยา ประเสริฐเจริญสุข นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริบุญญา รองนายกเทศมนตรี นายสมเกียรติ โชติวุฒิเดชา สมาชิกเทศบาลเมืองนครพนม ร่วมทำบุญขึ้นอาคารใหม่ศรีโคตรบูรณ์ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 4 (รัตนโกสินทร์ 200 ปี)