วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) ณ.โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส)