วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม มอบหมายให้ นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือนครพนม เปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเทศบาล 1 ณ.โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองแสง)