วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 11.50 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ด.ต.พิทักษ์ ต่อยอด นายก อบต.บ้านผึ้ง เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 ณ. 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง