วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ นายวรวิทย์ เจริญวัชระ ธนาคารออมสิน อวยพรปีใหม่ 2561 ณ.ห้องคณะผู้บริหาร ชั้น 3 เทศบาลเมืองนครพนม