วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองนครพนม ณ.ห้องคณะผู้บริหาร ชั้น 3 เทศบาลเมืองนครพนม