วันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ร่วมงานแถลงข่าว “เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีเกษตร”และ”เปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน” เส้นทางโคตรปุระ มหานครศักดิ์สิทธิ์ โดย มีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ เป็นประธานเปิดงาน ณ.ลานพญาศรีสัตตนาคราช เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม