วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 10.20 น นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี หัวหน้าอุไร นำทีมอวยพรปีใหม่ 2561 ณ.ห้องคณะผู้บริหาร ชั้น 3 เทศบาลเมืองนครพนม