วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายก พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าอวยพรปีใหม่ นายดํารงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม สวัสดีปีใหม่ 2018 ณ.ศาลากลางจังหวัดนครพนม