วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 11.30 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 พล.ต.สมชาย ครรภาฉาย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ที่ 210 ณ. 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง