วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 12.20 น. นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรี นายกวี ศรีสรรค์ เลขานุการนายกเทศมนตรี เข้าอวยพรปีใหม่ 2561 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองนครพนม ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม