วันที่ 5 มกราคม 2561 คณะครูโรงเรียนเทศบาล 1 เข้าสวัสดีปีใหม่ นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม