วันที่ 5 มกราคม 2561 นายโชคดี มังคละคีรี รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ให้การต้อนรับคณะจาก โตโยต้า เจริญศรี มาสวัสดีปีใหม่ รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ณ.สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม