วันที่ 5 ม.ค.2561 เวลา 13.30 นายนิวัต เจียวิริยบุญญา พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองนครพนม และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเทศบาลนครพนม เข้ารับคำอวยพรปีใหม่จากท่านพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่บ้านพักที่จังหวัดนครพนม พร้อมรับฟังแนวทางที่จะพัฒนาบ้านเมืองนครพนมให้เจริญยิ่งขึ้นเรื่อยไป